Niels Peter Rygaard

Erhvervspsykolog

 

Frederiks Allé 112 b | 8000 Aarhus C | DK | 4561106440 |npr@erhvervspsykologerne.dk

1991 (reprints 1994, 1998): Early Frustration – the Organization of the Self in Deprived Children. (in Danish)  Munksgaard, Copenhagen. ISBN: 87-16-10646-6.


1998: Psychopathic Children: Indicators of Organic Dysfunction. IN: Millon, Simonsen, Birket-Smith and Davis.: Psychopathy – Antisocial, Criminal and Violent Behavior, p.247-260. The Guilford Press NY. ISBN: 1-57230-344-1.


1999: Sexual Abuse and Attachment Disorder. (in Danish) Psyche and Logos, 2, p. 508-521. Danish Psychological Association Publishers. ISBN: 87-7706-284-1.


2000:. Chapter 5: Attachment Disorder – Causes and Treatment. (in Danish) IN: Psychiatric Problems in Childhood and Youth.  Edited by professor, Dr. Med. Per Hove Thomsen, Child and Youth Psychiatric Hospital in Risskov. Psykiatrifonden, Denmark.


2002 (reprints 2004, 2006): Attachment Disorder – treating Children and Youth with Attachment Disorder. (in Danish) Forfatterforlaget, Denmark. ISBN: 87-90969-10-3.


2003: Leadership Development. (in Danish)  Chapter one IN: Digmann & Dall: Public Leadership Development. Boersens Forlag, Copenhagen. ISBN: 87-7553-947-0.


2005: Family Therapy with Adopted Children. (in Danish) Dansk Psykolognyt (Journal of the Danish Psychological Association) 7, April 15, p. 21-26. DP Forlag, Copenhagen.

A number of articles in public debate, such as Therapy with Adoptees in Puberty April 2005 at:

http://e-magazine.adoption.com/articles/698/therapy-with-adoptees-in-puberty.php


2005: Lénfant Abandonné- Guide de traitement des troubles de l’attachement. DeBoeck Université, Belgium. Translated as:


2006: Severe Attachment Disorder in Childhood – a Guide to Practical Therapy. Springer Wien/ New York.


2006: Schwerwiegende Bindungsstörung in die Kindheit – eine Anleitung zur Praxisnahen Therapie. Springer Wien New York.


2007-10: Editions of the above in Italian, Spanish, French, Dutch, Portuguese, Romanian.


2007: Relating to the client who can’t relate - a short introduction to attachment disorder in clinical practice.

Published IN:  Isola, L. & Mancini, F.: Psicoterapia cognitiva dell’infanzia e dell’adolescenza. Chapter 2, 43-66. FrancoAngeli, Roma, 2007.


2008 – 2010: Initiator and content author of the caregiver educational European Commission/ Leonardo Division project: www.train.fairstartedu.us .


2011: Kapitel 5 i ”Handbook of Adoption”, Hans Reitzel Publishers, Copenhagen, Denmark.


2011: Journal of Clinical Neuropsychiatry, 8, 1: Designing the Fair Start Project. See:  www.neuropsychiatry.org


2012: Program author and external advisor/ trainer in the European Union project www.transfair-eu.com and adjacent online program www.fairstart-train4care.com .


2012: “Emergent dynamics of cross-cultural interventions and initiatives” – unpublished, under preparation.


2012: Indbudt som gæsteredaktør til et særnummer af Infant Mental Health Journal. Emne: Forsøget på at omdanne forskning i udsatte børn til politiske beslutninger og intervention/uddannelsesprogrammer på et globalt plan.


2014: Redaktør af “Handbook for foster care families”. Forlaget Systime.


2014: Foredragsholder ved Edinburgh-konferencen World Association of Infant Mental Health med Robert McCall and Christine Groark, Pittsburgh University Office of Child Development:

Robert B. McCall, Christina J. Groark, Niels P. Rygaard, eds.: Special Issue: Global Research, Practice, and Policy Issues in the Care of Infants and Young Children at Risk. March/April 2014, Vol. 35, Issue 2, p. 87–191. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/imhj.2014.35.issue-2/issuetoc .


2015: På opfordring af Word Association of Infant Mental Health, WAIMH: Infant Mental Health in the Global Village. An Invitation to Reader’s Debate: Emerging Infant Environments, and Future Research. Perspectives in Infant Mental Health Vol. 23 No. 1 (Winter 2015). http://www.waimh.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3347 .

Fra redaktøren af Perspectives, Joshua Sparrow: ”Dette nummer af World in WAIMH indeholder fascinerende refleksioner fra psykolog Niels Peter Rygaard, medstifter af FairstartGlobal.com. Det handler om de globale tendenser til urbanisering, er berører småbørn og deres forældres liv og samvær, og de grupper børnene skal vokse op i mens forældrene er på arbejde. Artiklen foreslår på den baggrund relevante forskningsområder i fremtiden. Hans artikel er tankevækkende og provokerende, og skrevet i den ånd af dialog, som findes mellem medlemmer af WAIMH. Vi byder velkommen til kommentarer og reaktioner på artiklen, og ser frem til at bringe dem i kommende numre af Perspectives”.