Niels Peter Rygaard

Erhvervspsykolog

Forside    Kurser/Foredrag/Coaching  FairstartGlobal    Publikationer

Kurser og foredrag tilrettelægges efter ønske i samarbejde med rekvirenten.

Eksempler på diverse forløb:
- 60 kurser for myndighedspersoner i forældreevne og sagshåndtering. For Socialstyrelsen.
- 20 kursusdage for Aarhus Kommunes skole- og daginstitutionsledere om forebyggelse af overgreb i hverdagen. 
- Inklusion: 6 måneders udviklingsforløb for Fjordskolen i Nakskov og flere andre skoler: Hvordan udvikler vi relationsbaseret indlæring, mentorfunktioner, dialoggrupper for lærere og pædagoger? 
- Hvordan får vi forvaltningschef, afdelingsledere og medarbejdere gjort til en slagkraftig enhed?
- Individuel- og gruppecoaching for ledere. 
- Med den nye bog om familiepleje som jeg er medredaktør af, underviser jeg f.eks. på plejefamiliekurser, kurser for familieplejekonsulenter og tilsynsførende, er udvikler af værktøjer til at vurdere professionel omsorgsevne. Deltagernes arbejde understøttes af den danske udgave af online-uddannelsen for plejefamilier. Her afholder jeg instruktørkurser på bestilling. 
- Tværfaglige kurser og forløb i socialforvaltninger - kvalificering af indsatsen overfor kommunens truede børn og unge.
- Neurologi og relationsarbejde: man kan faktisk måle at traumatiserede mødre har mindre hjerneaktivitet når de er i samspil med baby - ligesom man kan måle, at et mentaliseringsbaseret program øger mødrenes sensitivitet overfor den nyfødte.
- Tværkulturelle projekter og integration: træning i tilknytningsbaseret omsorg på tværs af sproglige og kulturelle barrier.
Udviklingsarbejde i uddannelsessektoren: f.eks. international 2-årig master i pædagogisk organisationsudvikling. 
Jeg holder foredrag ved universiteter og støtter uddannelsesorganisationer verden over.

Kontakt for nærmere tilbud- se feedback eksempel her: Feedback fra kursusdag for Autismecenter VestSjælland.pdfKurser_Foredrag_files/Feedback%20fra%20kursusdag%20for%20Autismecenter%20VestSj%C3%A6lland.pdfKurser_Foredrag_files/Feedback%20fra%20kursusdag%20for%20Autismecenter%20VestSj%C3%A6lland.pdfhttp://livepage.apple.com/shapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
 

Frederiks Allé 112 b | 8000 Aarhus C | DK | 4561106440 |npr@erhvervspsykologerne.dk